Wettelijke vermeldingen

De website www.mijndiploma.be biedt informatie over gelijkschakeling van buitenlandse diploma’s voor personen die in België willen werken, een beroepsopleiding willen volgen, willen starten als zelfstandige of willen studeren.

bon en CIRÉ hebben de website www.mijndiploma.be ontwikkeld met de ondersteuning van Actiris.  bon en CIRÉ kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele incorrecte of onvolledige informatie op of afkomstig van deze website.

De inhoud is enkel informatief. bon en CIRÉ besteden veel zorg aan de creatie van deze website en het up-to-date houden van de inhoud.

Persoonlijke gegevens verkregen via onze website worden alleen voor statistische doeleinden gebruikt. Deze informatie wordt geanalyseerd om na te gaan hoe gebruikers de site gebruiken en wordt enkel gedeeld tussen bon, CIRÉ en Actiris. Alle persoonlijke gegevens  zullen worden behandeld in overeenstemming met de wet ter bescherming van persoonsgegevens. De beveiliging van ons netwerk en de discretie van onze medewerkers garanderen de bescherming van deze gegevens.

Verantwoordelijken

Agentschap Integratie en Inburgering regio Brussel - bon 
Toekomststraat 35, 1080 Brussel

Malou Gay, Co-directeur
CIRÉ asbl
Visvijverstraat  80-82, 1050 Brussel

Auteurs van de website

bon – Inburgering Brussel en CIRÉ asbl
rde@cire.be en dgs@bon.be