Waar vind je de aanvraagformulieren voor het indienen van een diplomagelijkschakeling?

- Vlaamse Gemeenschap (NARIC-Vlaanderen): download het formulier op de website van het Naric.
- Franstalige Gemeenschap (Fédération Wallonie-Bruxelles, FWB):

Let op! Naast het aanvraagformulier, vereist elke diplomagelijkschakelingsprocedure nog andere documenten! Meer informatie kan je vinden via de websites van het Naric of FWB. Heb je nog hulp nodig? Neem dan contact met ons op (bon of Ciré)!