Hoeveel kost de procedure diplomagelijkschakeling?

  • Bij de Franstalige Gemeenschap kost de procedure 150 of 200 euro. Dit is afhankelijk van het land waar je jouw diploma behaalde.  

In bepaalde gevallen kan een aanvraag ook 65 euro kosten:
- Bij de aanvraag van een niveaugelijkwaardigheid, je diploma uit een land in de Europese Economische Ruimte komt en is afgegeven na de inwerkingtreding van de Bolognaverklaring.
- Als er een vooronderzoek van je dossier is gedaan voor een niveaugelijkwaardigheid (een zogenaamd "jurisprudentieonderzoek") en blijkt dat er eerdere vergelijkbare aanvragen zijn geweest met een positieve uitslag.

Bij de Franstalige gemeenschap is de procedure gratis voor mensen met de status van erkend vluchteling of subsidiair beschermde.

  • In de Vlaamse Gemeenschap (NARIC-Vlaanderen) kost de procedure tussen 90 en 300 euro. Dit is afhankelijk van het type gelijkwaardigheid en het niveau van je diploma.

In de Vlaamse Gemeenschap is de procedure gratis voor:

  • asielzoekers
  • erkend vluchtelingen
  • subsidiair beschermden
  • personen met het OMNIO-statuut
  • steuntrekkers van het OCMW
  • deelnemers aan het inburgeringsprogramma met een inburgeringscontract van minder dan drie jaar oud
  • werkzoekenden ingeschreven bij Actiris met een "attest bestemd voor Naric-Vlaanderen" 
  • werkzoekenden ingeschreven bij VDAB met een trajectovereenkomst