Hoeveel kost de procedure diplomagelijkschakeling?

In de Franse Gemeenschap kost de procedure 150 of 200 euro. Dit is afhankelijk van het land waar je jouw diploma behaalde.

In de Vlaamse Gemeenschap (NARIC-Vlaanderen) kost de procedure tussen 90 en 300 euro. Dit is afhankelijk van het type gelijkwaardigheid en de graad van jouw diploma.

In de Vlaamse Gemeenschap is de procedure GRATIS voor:

  • asielzoekers
  • erkende vluchtelingen
  • subsidiair beschermden
  • personen met OMNIO-statuut
  • steuntrekkers OCMW
  • deelnemers aan het inburgeringsprogramma
  • werkzoekenden ingeschreven bij Actiris met een "attest bestemd voor Naric-Vlaanderen"
  • werkzoekenden ingeschreven bij VDAB met een trajectovereenkomst