FAQ

Alle vragen

Hoe laat je jouw documenten beëdigd vertalen?

In het buitenland:

 1. Een beëdigd vertaler vertaalt je documenten. Hij zet de helft van zijn stempel en zijn handtekening op de kopie van het originele document. De andere helft moet op de vertaling staan.
 2. Een functionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken legaliseert de handtekening van de vertaler.
 3. De Belgische ambassade of het Belgisch consulaat legaliseert de handtekening van de functionaris.

In België:

 1. Een beëdigd vertaler vertaalt je documenten. Hij zet de helft van zijn stempel en zijn handtekening op de kopie van het originele document. De andere helft moet op de vertaling staan.
 2. De Rechtbank van eerste aanleg legaliseert de handtekening van de vertaler.

Lijsten van beëdigd vertalers die ingeschreven zijn bij de Rechtbank van eerste aanleg kan je onder andere opvragen via de sectie Correctionele griffie - dienst vastgestelde zaken of via deze website.

Waar vind je de aanvraagformulieren voor het indienen van een diplomagelijkschakeling?

- Vlaamse Gemeenschap (NARIC-Vlaanderen): download het formulier op de website van het Naric.
- Franstalige Gemeenschap (Fédération Wallonie-Bruxelles, FWB):

Let op! Naast het aanvraagformulier, vereist elke diplomagelijkschakelingsprocedure nog andere documenten! Meer informatie kan je vinden via de websites van het Naric of FWB. Heb je nog hulp nodig? Neem dan contact met ons op (bon of Ciré)!

Waar vind je een beëdigd vertaler?

Lijsten van beëdigd vertalers die ingeschreven zijn bij de Rechtbank van eerste aanleg kan je onder andere opvragen via de sectie Correctionele griffie - dienst vastgestelde zaken of via deze website.

Heb je een Belgische verblijfskaart nodig om een gelijkwaardigheid aan te vragen?

Nee. Je hebt geen Belgische verblijfskaart nodig om zelf een gelijkwaardigheid aan te vragen.
Kies je er echter voor om een aanvraag bij het Naric via bon in te dienen, dan zal je een Belgisch rijksregisternummer nodig hebben.

Wat als mijn aanvraag niet volledig is?

Het gelijkwaardigheidsonderzoek gebeurt op basis van jouw documenten. Heb je niet alle documenten? Dan is je aanvraag onvolledig. Je aanvraag kan dan geweigerd worden. Indien je niet alle documenten kan bezorgen, zorg dan voor een officiële verklaring van je school waarin staat dat zij de documenten niet meer kunnen leveren.

Voor erkend vluchtelingen en mensen met het statuut van subsidiaire bescherming die niet over al hun documenten beschikken zijn er speciale procedures. 

 • Meer informatie over de procedure bij het Naric vind je hier.
 • Meer informatie over de procedure bij het FWB kan je verkrijgen door contact met hen op te nemen. Voor erkend vluchtelingen die niet over al hun documenten kunnen beschikken zijn bij het FWB alleen niveauerkenningen zijn mogelijk.

Vraag ik gelijkwaardigheid aan bij de Vlaamse Gemeenschap (NARIC-Vlaanderen) of de Franstalige Gemeenschap (FWB)?

Het is erg belangrijk goed stil te staan bij je doel voor je een aanvraag tot diplomagelijkschakeling indient. 

Als je bijvoorbeeld op zoek bent naar een job in Brussel, heb je zowel de keuze uit een procedure bij de Vlaamse of Franstalige gemeenschap. Als je echter wilt solliciteren bij overheidsinstanties of het onderwijs, let dan goed op de taal van de betreffende dienst waar je solliciteert. Ook de taal van de vacature is van belang. 

 

Heb je een gelijkwaardigheid van je diploma nodig om een beroepsopleiding te volgen?

De meeste beroepsopleidingen worden georganiseerd voor mensen met weinig opleiding, vaak zonder secundair diploma. Wil je een beroepsopleiding volgen? Vraag aan de school van je keuze welk studieniveau nodig is om te kunnen starten. Ze zullen je ook kunnen zeggen of het nodig is om een diplomagelijkwaardigheid aan te vragen.

Mag je studeren als je een werkloosheidsuitkering ontvangt?

Als je een werkloosheidsuitkering krijgt, moet je tijdens de dag (8u00 -18u00) beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

De RVA kan echter een toelating geven bij bepaalde studies die leiden tot jobs waar te weinig personeel voor handen is: de zogenaamde 'knelpuntberoepen".
Contacteer voor meer informatie je vakbond of de RVA.

Je kan ook ’s avonds (na 18u00) studies volgen.

Wie moet je informeren als je diploma erkend wordt?

Als je in Brussel woont en je bent al ingeschreven bij Actiris: contacteer je consulent zodat zij/hij je werkaanbiedingen op het niveau van je erkenning kan sturen. Contacteer Actiris ook als je wilt solliciteren voor een job met een speciaal statuut (bijvoorbeeld GECO).

Moet mijn werkgever mijn salaris verhogen als mijn diploma erkend wordt?

Nee, je werkgever is niet verplicht je salaris te verhogen op basis van je nieuw erkende studieniveau.

Je bent net aangekomen in België. Kan je een gelijkwaardigheid aanvragen?

Je mag altijd een gelijkwaardigheid van je diploma aanvragen, of je nou in België woont of in het buitenland.

Stel jezelf wel de vraag wat je doel is met het aanvragen van je diplomagelijkwaardigheid en of een aanvraag daarom nodig is.

Waar kan ik eensluidend verklaard afschrift ("copies conformes") van mijn documenten laten maken?

Voor diplomawaarderingsaanvragen bij de Franstalige gemeenschap worden vaak eensluidend verklaarde afschriften (zogenaamde copies conformes) van je documenten gevraagd.
- Voor secundaire diploma’s kan je dit laten doen bij de dienst diplomagelijkschakeling van de Franstalige Gemeenschap. Hier is dit gratis.
- Voor diploma’s hoger onderwijs kan je dit laten doen bij je gemeentehuis. Je toont de originele documenten, een beëdigde vertaling als deze niet in het Frans zijn en het aanvraagformulier voor de diplomawaardering.
- Je kan ook eensluidend verklaarde afschriften in je land van herkomst laten maken. Zie voor deze procedure de informatie op de website van de Franstalige gemeenschap

Voor aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschap heb je geen eensluidend verklaarde afschriften van je documenten nodig.

Hoeveel kost de procedure diplomagelijkschakeling?

 • Bij de Franstalige Gemeenschap kost de procedure 150 of 200 euro. Dit is afhankelijk van het land waar je jouw diploma behaalde.  

In bepaalde gevallen kan een aanvraag ook 65 euro kosten:
- Bij de aanvraag van een niveaugelijkwaardigheid, je diploma uit een land in de Europese Economische Ruimte komt en is afgegeven na de inwerkingtreding van de Bolognaverklaring.
- Als er een vooronderzoek van je dossier is gedaan voor een niveaugelijkwaardigheid (een zogenaamd "jurisprudentieonderzoek") en blijkt dat er eerdere vergelijkbare aanvragen zijn geweest met een positieve uitslag.

Bij de Franstalige gemeenschap is de procedure gratis voor mensen met de status van erkend vluchteling of subsidiair beschermde.

 • In de Vlaamse Gemeenschap (NARIC-Vlaanderen) kost de procedure tussen 90 en 300 euro. Dit is afhankelijk van het type gelijkwaardigheid en het niveau van je diploma.

In de Vlaamse Gemeenschap is de procedure gratis voor:

 • asielzoekers
 • erkend vluchtelingen
 • subsidiair beschermden
 • personen met het OMNIO-statuut
 • steuntrekkers van het OCMW
 • deelnemers aan het inburgeringsprogramma met een inburgeringscontract van minder dan drie jaar oud
 • werkzoekenden ingeschreven bij Actiris met een "attest bestemd voor Naric-Vlaanderen" 
 • werkzoekenden ingeschreven bij VDAB met een trajectovereenkomst

Wanneer vraag ik een diplomagelijkwaardigheid aan?

Bij de Franstalige Gemeenschap:

 • om te studeren: doe de aanvraag tussen 15 november en 15 juli van het schooljaar vóór je wilt starten.
 • om te werken: het hele jaar door

Bij de Vlaamse Gemeenschap: je kan de aanvraag het hele jaar door indienen.

Wat kan ik doen als ik de gevraagde erkenning niet heb gekregen?

Heb je de gevraagde erkenning niet gekregen? Dan heb je verschillende mogelijkheden:

Bij het Naric (Vlaamse gemeenschap):

- Je kan het gewenste diploma toch behalen door een bijkomende opleiding te volgen (zie bijvoorbeeld de onderwijskiezer)
- Je kan de erkenning van je diploma op een lager niveau aanvragen binnen de zes maanden na ontvangst van de beslissing (je hoeft hier niet voor bij te betalen).
- Je hebt aanvullende documenten die de motivering van de beslissing kunnen weerleggen: dien een verzoek tot herziening in binnen de zes maanden na ontvangst van de beslissing.
- Je denkt dat er een materiële vergissing is gebeurd bij de behandeling van je dossier (er zijn bijvoorbeeld documenten over het hoofd gezien): dien een verzoek tot heroverweging in binnen de dertig dagen na ontvangst van je beslissing.
- Je bent het niet eens met de motivering van de beslissing: 

 • Voor secundair onderwijs en volwassenenonderwijs: stel een beroep in door een aangetekende brief te sturen naar de Raad van State met een kopie naar het Naric binnen de 60 dagen nadat je de beslissing hebt ontvangen.
 • ​Voor hoger onderwijs: stuur een aangetekende brief naar de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen en naar het Naric innen de 30 dagen nadat je de beslissing hebt ontvangen. 

Voor meer details en adressen, zie de website van het Naric.

Bij de FWB (Franstalige gemeenschap):

- Je kan het gewenste diploma toch behalen door een bijkomende opleiding te volgen. Voor hoger onderwijs, zie de website van het ARES. voor secundair onderwijs, zie het overzicht op enseignement.be (informatie in het Frans).
- Als je geen secundair diploma hebt: een examen afleggen via de centrale jury of een bijkomende opleiding volgen.
- Je hebt wel een secundair diploma maar geen toegang tot hogere studies: je kan het examen voor het Diplome d'Aptitude à accéder à l'Enseignement Supérieur (DAES) afleggen. Meer informatie (in het Frans) vind je hier.
- Je kan ook een beroep aantekenen bij de Raad van State.

Heb je hulp nodig bij het ondernemen van deze stappen? Contacteer bon of Ciré.

Ik wil werken als zelfstandige. Heb ik een gelijkwaardigheid van mijn diploma nodig?

Contacteer een erkend ondernemingsloket in je buurt. Zij zeggen je welke competenties je moet bewijzen om als zelfstandige te werken in een specifieke sector.

Wat is een gereglementeerd beroep?

Een gereglementeerd of beschermd beroep is een beroep waarvan de toegang of de uitoefening wettelijk bepaald is. Voor deze beroepen bepaalt de wet dat je over een bepaald diploma moet beschikken om het beroep uit te oefenen. Zo zijn bijvoorbeeld de beroepen van arts, verantwoordelijk algemene ziekenverpleger, verloskundige, apotheker, dierenarts en tandheelkundige in alle lidstaten van de EER en Zwitserland gereglementeerd.

Heb je een diploma behaald in de Europese Economische Ruimte (EER) en heb je hiermee in je thuisland toegang tot een gereglementeerd beroep? Dan kan je in veel gevallen rechtstreeks de toegang tot het beroep aanvragen bij de bevoegde instanties via een professionele erkenning. Je moet dan geen erkenningsprocedure opstarten bij het Naric of de FWB.

Op de websites van het Naric en de Federale Overheid vind je de lijsten terug van gereglementeerde beroepen in België. 
Let op! Dit is dus alleen voor mensen met een diploma uit de EER! Heb je een diploma van buiten de EER, dan volg je de procedure voor een academische ("volledige") erkenning bij het Naric of de FWB.

 

 

Ik kom van een niet-EU land. Kan Ik als zelfstandige werken?

Je moet soms een beroepskaart aanvragen. Dit is afhankelijk van je nationaliteit en van waar je woont in België. Contacteer :

Wat zijn de aanvaarde talen voor documenten bij het indienen van een diplomawaardering?

Diploma's secundair onderwijs:

 • Franstalige gemeenschap: Frans, Nederlands, Duits, Engels, Spaans, Italiaans en Portugees.
 • Vlaamse Gemeenschap: Frans, Nederlands, Duits en Engels.

Diploma's hoger onderwijs:

 • Franstalige gemeenschap: Frans en Engels.
 • Vlaamse Gemeenschap: Frans, Nederlands, Duits en Engels.

Heb je documenten in een andere taal?

 • Franstalige Gemeenschap: vertalingen naar het Frans (samenvatting van de thesis of eindwerk mag ook naar het Engels).
 • Vlaamse Gemeenschap: vertaling van het diploma naar het Nederlands. Voor de andere documenten aanvaarden zij vertalingen naar het Frans, Nederlands, Duits of Engels.

Wat is een studieprogramma?

Als je een 'volledige' gelijkwaardigheid voor een diploma hoger onderwijs aanvraagt (= gelijkwaardigheid met titel), moet je ook een studieprogramma indienen. Een studieprogramma bevat voor elk vak dat je volgde tijdens je studie de naam van het vak, een korte beschrijving van de inhoud en de studieomvang (aantal uren).
Je mag zelf de inhoud van de vakken beschrijven indien je een schriftelijk bewijs van je school of universiteit kan overleggen dat er geen studieprogramma bestaat.