FAQ

Alle vragen

Hoe laat je jouw documenten beëdigd vertalen?

In het buitenland:

 1. Een beëdigd vertaler vertaalt je documenten. Hij zet de helft van zijn stempel en zijn handtekening op de kopie van het originele document. De andere helft moet op de vertaling staan.
 2. Een functionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken legaliseert de handtekening van de vertaler.
 3. De Belgische ambassade of het Belgisch consulaat legaliseert de handtekening van de functionaris.

In België:

 1. Een beëdigd vertaler vertaalt je documenten. Hij zet de helft van zijn stempel en zijn handtekening op de kopie van het originele document. De andere helft moet op de vertaling staan.
 2. De Rechtbank van eerste aanleg legaliseert de handtekening van de vertaler.

  Waar vind je de aanvraagformulieren?

  Vlaamse Gemeenschap (NARIC-Vlaanderen): download het formulier via www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/aanvraagformulieren/.

  Franse Gemeenschap (lager en secundair onderwijs): download het formulier via http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=1526.

  Franse Gemeenschap (hoger onderwijs): contacteer de dienst diplomagelijkschakeling. Je vindt de contactgegevens via http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=506.

  Franstalige universiteiten en hogescholen: contacteer de dienst Studentenadministratie. Je vindt hun websites in de rubriek Nuttige links.

  Waar vind je een beëdigd vertaler?

  Contacteer de Gemeentelijke administratie of Rechtbank van eerste aanleg in jouw buurt.

  Heb je een Belgische verblijfskaart nodig om een gelijkwaardigheid aan te vragen?

  Neen. Je hebt geen Belgische verblijfskaart nodig om een gelijkwaardigheid aan te vragen.

  Wat als mijn aanvraag niet volledig is?

  Het gelijkwaardigheidsonderzoek gebeurt op basis van jouw documenten. Heb je niet alle documenten? Dan is je aanvraag onvolledig. Je aanvraag kan dan geweigerd worden. Indien je niet alle documenten kan bezorgen, zorg dan voor een officiële verklaring van je school waarin staat dat zij de documenten niet meer kunnen leveren.

  Vraag ik gelijkwaardigheid aan bij de Vlaamse Gemeenschap (NARIC-Vlaanderen) of de Franse Gemeenschap?

  Wat is jouw doel? Zoek je een job in Brussel? Dan is een Vlaamse gelijkwaardigheid en een Franstalige gelijkwaardigheid goed. Wil je solliciteren bij de overheid of in het onderwijs? Kies dan de taal van de vacature.

  Heb je een gelijkwaardigheid van je diploma nodig om een beroepsopleiding te volgen?

  De meeste beroepsopleidingen zijn er voor laaggeschoolden zonder secundair diploma. Wil je een beroepsopleiding volgen? Vraag aan de school welk studieniveau nodig is.

  Mag je studeren als je een werkloosheidsuitkering ontvangt?

  Als je een werkloosheidsuitkering krijgt, moet je tijdens de dag (8u00 -18u00) vrij zijn voor de arbeidsmarkt. Maar de RVA kan toelating geven bij specifieke studies: studies voor sectoren waar er te weinig mensen in werken. Contacteer de RVA voor meer informatie. Je kan ook ’s avonds (na 18u00) studies volgen.

  Wie moet je contacteren als je diploma erkend wordt?

  Je woont in Brussel en je zoekt werk? Contacteer Actiris. Zo krijg je vacatures op basis van je studieniveau. Contacteer ook Actiris als je een gesubsidieerde job wil (bijvoorbeeld GECO).

  Moet mijn werkgever mijn salaris verhogen als mijn diploma erkend wordt?

  Neen, je werkgever is niet verplicht je salaris te verhogen op basis van je nieuwe studieniveau.

  Je bent net aangekomen in België. Kan je een gelijkwaardigheid aanvragen?

  Je mag altijd een gelijkwaardigheid van je diploma aanvragen, in België en in het buitenland.

  Waar vind ik een gecertifieerde kopie (copie conforme)?

  Voor secundaire diploma’s: bij de dienst diplomagelijkschakeling van de Franse Gemeenschap. Zij maken gratis een gecertifieerde kopie van je documenten.

  Voor diploma’s hoger onderwijs: bij je gemeentehuis. Je toont je origineel documenten (diploma en puntenlijst) samen met een kopie.

  Voor aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschap heb je geen gecertifieerde kopies nodig.

  Hoeveel kost de procedure diplomagelijkschakeling?

  In de Franse Gemeenschap kost de procedure 150 of 200 euro. Dit is afhankelijk van het land waar je jouw diploma behaalde.

  In de Vlaamse Gemeenschap (NARIC-Vlaanderen) kost de procedure tussen 90 en 300 euro. Dit is afhankelijk van het type gelijkwaardigheid en de graad van jouw diploma.

  In de Vlaamse Gemeenschap is de procedure GRATIS voor:

  • asielzoekers
  • erkende vluchtelingen
  • subsidiair beschermden
  • personen met OMNIO-statuut
  • steuntrekkers OCMW
  • deelnemers aan het inburgeringsprogramma
  • werkzoekenden ingeschreven bij Actiris met een "attest bestemd voor Naric-Vlaanderen"
  • werkzoekenden ingeschreven bij VDAB met een trajectovereenkomst

  Wanneer vraag ik gelijkwaardigheid aan?

  Bij de Franse Gemeenschap:

  • om te studeren: doe de aanvraag tussen 15 november en 15 juli van het academiejaar voor je wil starten.
  • om te werken: je kan de aanvraag het hele jaar doen.

  Bij de Vlaamse Gemeenschap: je kan de aanvraag het hele jaar doen.

  Ik ga niet akkoord met de beslissing na de gelijkwaardigheidsprocedure. Wat moet ik doen?

  Je kan een herziening vragen bij de Franse Gemeenschap of NARIC-Vlaanderen.

  Ik wil werken als zelfstandige. Heb ik een gelijkwaardigheid van mijn diploma nodig?

  Contacteer een erkend ondernemingsloket in je buurt. Zij zeggen je welke competenties je moet bewijzen om als zelfstandige te werken in een specifieke sector.

  Wat is een gereglementeerd beroep?

  Een beroep waarbij je specifieke kwalificaties (diploma, opleiding, stage,…) nodig hebt.

  Elk land van de Europese Unie heeft zijn eigen systeem. Kijk naar de database van gereglementeerde beroepen - Regulated professions database - om te weten of een beroep gereglementeerd is in een specifiek land.

  Ik kom van een niet-EU land. Kan Ik als zelfstandige werken?

  Je moet soms een beroepskaart aanvragen. Dit is afhankelijk van je nationaliteit.

  Contacteer :

  Aanvaarde talen voor documenten?

  Diploma's secundair onderwijs

  • de Franse Gemeenschap aanvaardt documenten in: Frans, Nederlands, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Portugees.
  • de Vlaamse Gemeenschap (NARIC-Vlaanderen) aanvaardt documenten in: Frans, Nederlands, Duits, Engels.

  Diploma's hoger onderwijs

  • de Franse Gemeenschap aanvaardt documenten in Frans.
  • de Vlaamse Gemeenschap aanvaardt documenten in: Frans, Nederlands, Duits, Engels.

  Documenten in een andere taal?

  • de Franse Gemeenschap aanvaardt vertalingen naar Frans.
  • de Vlaamse Gemeenschap aanvaardt vertalingen van het diploma naar: Nederlands. Voor de andere documenten aanvaarden zij vertalingen naar: Frans, Nederlands, Duits, Engels.

  Wat is een studieprogramma?

  Als je een gelijkwaardigheid voor een diploma hoger onderwijs aanvraagt, moet je ook een studieprogramma indienen. Een studieprogramma bevat voor elk vak dat u volgde tijdens uw studie: de naam, een korte beschrijving van de inhoud en de studieomvang (aantal uren). Indien jouw school schriftelijk aangeeft dat ze geen studieprogramma hebben, mag je zelf de inhoud van de vakken beschrijven.