Ik woon in Vlaanderen en ik wil werk vinden op basis van mijn diploma hoger onderwijs.

Waar vraag ik de gelijkwaardigheid van mijn diploma hoger onderwijs aan?

 • NARIC-Vlaanderen

  • Bezoek en briefwisseling

   NARIC-Vlaanderen - Afdeling Dienstverlening EVC
   Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
   Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
   Hendrik Consciencegebouw - Toren C - 2de verdieping
   Koning Albert II-laan 15
   1210 Brussel

  • Openingsuren

   Telefonisch bereikbaar elke werkdag van 9:00 tot 17:00 op het nummer 1700, bezoek enkel op afspraak

  • Site

   http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl

  • E-maill

   naric@vlaanderen.be

Welke documenten zijn nodig om een gelijkwaardigheid aan te vragen?

 • NARIC-Vlaanderen

  • kopie identiteitskaart
  • kopie diploma of studiebewijs
  • kopie puntenlijsten
  • aanvraagformulier
  • studieprogramma
  • scriptie, thesis, eindwerk
  • stageattest
  • CV
  • vrijstellingsattest procedurekosten

FAQ

Waar vind je de aanvraagformulieren voor het indienen van een diplomagelijkschakeling?

- Vlaamse Gemeenschap (NARIC-Vlaanderen): download het formulier op de website van het Naric.
- Franstalige Gemeenschap (Fédération Wallonie-Bruxelles, FWB):

Let op! Naast het aanvraagformulier, vereist elke diplomagelijkschakelingsprocedure nog andere documenten! Meer informatie kan je vinden via de websites van het Naric of FWB. Heb je nog hulp nodig? Neem dan contact met ons op (bon of Ciré)!

Hoeveel kost de procedure diplomagelijkschakeling?

 • Bij de Franstalige Gemeenschap kost de procedure 150 of 200 euro. Dit is afhankelijk van het land waar je jouw diploma behaalde.  

In bepaalde gevallen kan een aanvraag ook 65 euro kosten:
- Bij de aanvraag van een niveaugelijkwaardigheid, je diploma uit een land in de Europese Economische Ruimte komt en is afgegeven na de inwerkingtreding van de Bolognaverklaring.
- Als er een vooronderzoek van je dossier is gedaan voor een niveaugelijkwaardigheid (een zogenaamd "jurisprudentieonderzoek") en blijkt dat er eerdere vergelijkbare aanvragen zijn geweest met een positieve uitslag.

Bij de Franstalige gemeenschap is de procedure gratis voor mensen met de status van erkend vluchteling of subsidiair beschermde.

 • In de Vlaamse Gemeenschap (NARIC-Vlaanderen) kost de procedure tussen 90 en 300 euro. Dit is afhankelijk van het type gelijkwaardigheid en het niveau van je diploma.

In de Vlaamse Gemeenschap is de procedure gratis voor:

 • asielzoekers
 • erkend vluchtelingen
 • subsidiair beschermden
 • personen met het OMNIO-statuut
 • steuntrekkers van het OCMW
 • deelnemers aan het inburgeringsprogramma met een inburgeringscontract van minder dan drie jaar oud
 • werkzoekenden ingeschreven bij Actiris met een "attest bestemd voor Naric-Vlaanderen" 
 • werkzoekenden ingeschreven bij VDAB met een trajectovereenkomst

Wie moet je informeren als je diploma erkend wordt?

Als je in Brussel woont en je bent al ingeschreven bij Actiris: contacteer je consulent zodat zij/hij je werkaanbiedingen op het niveau van je erkenning kan sturen. Contacteer Actiris ook als je wilt solliciteren voor een job met een speciaal statuut (bijvoorbeeld GECO).

Je vindt andere nuttige websites in de rubriek FAQ

Opgelet

Dit advies is enkel informatief. De auteurs van www.mijndiploma.be besteden veel zorg aan de creatie van deze website, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wil je meer gedetailleerde informatie? Bekijk dan de lijst met interessante websites. Wil je hulp bij het gelijkschakelen van je diploma? Contacteer dan een gespecialiseerde organisatie in jouw regio.